خانه / نشریه / طنز / طنز- ماجرای ازدواج کره خر

طنز- ماجرای ازدواج کره خر

ماجرای زن گرفتن کره خر

کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش           پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش

وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت           ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت

وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم             ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم            ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی             نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی

تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت                پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا               یک جو از عقل به سر نیست تورا

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی                بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری                 بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری                  بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار                  تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس                بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس

جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا              روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری              بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری

وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده             بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه

بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرت              پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت

تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود            موسم عــقــد تــو بــر پا نشود

پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار                  تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار

 

عکس انواع خر

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر شکست خورده عشق

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر شاکی

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر رمانتیک

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر کیف

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر کنجکاو

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر  لوس

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر بدبخت

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس  خر نی نی

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر مدرن

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس  خر عراقی

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر اسرائیلی

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر مکزیکی

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر خرخون

 

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر  زور

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس  خر حماسه ساز

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر گلادیاتور

 

عکس خر خر خر خنده دار

عکس خر گازسوز

 

همچنین ببینید

احمقانه ترین سوالات IT !

شرکت بریتیش تله کام یا همان BT لیستی از عجیب ترین سوالاتی را که کاربران …

یک دیدگاه

  1. جالب بود ! با سپاس از سایت خوب تان !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *