خانه / شهدای مسجد / 35-شهيد عبدالحسين عيدك زاده / وصیتنامه شهید عبدالحسین عیدک زاده

وصیتنامه شهید عبدالحسین عیدک زاده

بسمه تعالی

وصیتنامهبرادر شهید عبدالحسین عیدک زاده

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ازپدر و مادرم می خواهم از رفتن من توی فکر نباشند . مادر و پدر عزیز این راهی است که همه ما  باید برویم و پیامی که دارم این است که از امام خمینی و روحانیت جدا نشوند ، برای اینکه این روحانیت بود که ما را آزاد کردند و از پدر و مادرم میخواهم جدا نشوند . (روحانیت روح اسلام است ). امام خمینی

ازبچه های محله می خواهم که جلسه را ترک نکنند ،زیرامسجد سنگر است، سنگرها را پر کنید.(امام خمینی)

هر کدام شما که می خواهد راه شهدا را ادامه بدهد باید به جلسه برود همینطور که برادر شهید مجید صدف ساز وصیت کرده که جلسه را ترک نکنید . جلسه است که انسان را می سازد و انسان را به انسانیت میرساند . من از بچه های محله می خواهم که مراببخشند شاید که دیگر من بر نگردم. مرا ببخشید ای برادران اگر من از دنیا رفتم باید شما راه مرا ادامه دهید ، راهی که روحانیت میرود.

من از دوستانم می خواهم اگرمن شهید شدم ، شبها جمع شوند و بروند خانه های شهدا و یک سر هم به خانه مابزنند تا مادر و پدرم را روحیه دهند ببینند که من زنده هستم و در میان شما هستم ، ببینند که اگر من رفتم راهم را دوستانم ادامه می دهند. 

در قاموس شهادت واژه وحشت نیست. ( امام خمینی )

ازپدر و مادرم میخواهم که در مرگ من گریه نکنند که ضد انقلاب درک کنند که آری این پدر و مادر چقدر روحیه دارند و آنها را از راهی که دارند ضعیف و ضعیفتر کنند و این کمونیستها در ک کنند که راه اسلام خونین است . از پدر ومادرم می خواهم که از زحمت هایی که برای من کشیده اند تا مرا به این اندازه کرده اند مرا ببخشند . مادر و پدرم اسلام در خطر افتاده است باید از آن دفاع کرد.

من از برادرم مـجید می خواهم که از سپاه بیرون نیاید و خود برای خود تکلیف روشن کند نه دیگران چون دیگران نمی خواهند انسان به انسانیت برسد . مادر و پدر عزیز اگر من شهید شدم مرا در قبرستان علی خاک کنید و دوست دارم که نزدیک دوستانم باشم و از بچه های محله می خواهم که اگر من رفتم به سر قبرم بیایند چون می خواهم باآنها درد دل کنم ، دوستان مرا تنها نگذارید و عکسی که پیش عکاسی است آن را بر سر قبرم بگذارند.

مادر؛ محمد رضا سلاح خود را بر زمین گذاشته و من سلاح او را در دست می گیرم و تا کربلا به پیش می رویم ما به این مزدوران می فهمانیم که آری کسی نمی تواند به اسلام ضربه برساند و این پیام را به امام خمینی برسانند.

ایامام ما تا آخرین قطره خون خود از اسلام دفاع می کنیم ما مانند یاران موسی نیستیم که در راه او را تنها گذاریم.                    

                                                                                                    عبدالحسین عیدک زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *