آخرین اخبار

شورای جدید مسجد

طی جلسه ای در روز جمعه ۶خرداد۱۳۹۰ در منزل حجه الاسلام و المسلمین شیخ محمدصالحی انصاری امام جماعت مسجد، ترکیب جدید شورای اداره کننده مسجد با اضافه شدن نیروهای جدید …

ادامه نوشته »

گروههای … جوانان!

جلسه جوانان پس از گذشت ۴ماه از دایری مجدد، دوباره سازماندهی و گروه بندی شد! طی اخبار واصله از خبرنگار خبرگزاری مصجد چندی است ۲ گروه ۵ نفره با عنوان مطالعاتی …

ادامه نوشته »

مجریان جلسه جوانان

جلسه جوانان از توان، تجربه و نیروی جوانان مسجد بهره می گیرد.  طی تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئول جلسه جوانان مسجد، آقای عبدالحمید انجیری دزفولی؛ جلسه جوانان از جوانان باتجربه، …

ادامه نوشته »