خانه / شهدای مسجد / 40-شهيد محمد فعال

40-شهيد محمد فعال

سخنان پدر و مادر شهید فعال

سخنان  پدر و مادر شهید عبدالمحمد مدتی در دارو خانه نبوی بود و بعد از آن به سربازی رفت، از سربازی که آمد رفت بیمارستان آریا. انقلاب که شروع شد به بیمارستان شوش رفت. بعد از آن هم به سپاه  رفت که از طرف سپاه شوش اعزامش کردند کردستان، بعد …

ادامه نوشته »

وصیتنامه شهید محمد فعال

بسمه تعالی وصیتنامه برادر شهید محمد فعال   ازتمام برادران خداحافظی کرده و از تمام برادران می خواهم که مرا ببخشند که اگر با آنها حرفی یا شوخی کرده ام .ودر ضمن پولی ، چیزی به کسی بدهکار نیستم و از خانواده ام ، پدر و مادرم  و تمام برادرانم …

ادامه نوشته »