خانه / شهدای مسجد / 26-شهيد مسعود شاحيدر / مهدی جان-شعردکترسنگری-دفتر شهید مسعود شاحیدر

مهدی جان-شعردکترسنگری-دفتر شهید مسعود شاحیدر

سوزد از هجر تو پیرو جوان مهدی جان               چشم ها منتظرت روز و شبان مهدی جان

کی سرا از پرده برون می کنی ای راحت جان     مرهم زخم دل و روح و روان مهدی جان

هست هر نیمه شب از گوشه زندان ستم         چشم صبح اسرایت نگران مهدی جان

خلوت سنگر و شمعی و جوانی به دعا             مهدی مهدی بودش درد زبان مهدی جان

سوزد از درد روی تخت جوانی جانباز                زند هر لحظه صدا اشک فشان مهدی جان

مادری سوخته دل داده جوان در ره دوست        عکس فرزند دهد بر تو نشان مهدی جان

همسری سوز دل خویش کند با تو بیان             بر تو ای محرم اسرار نهان مهدی جان

کودکی خواب پدر بیند و خیزد گریان                 از تو خواهد پدرش ناله کنان مهدی جان

بر زبان نیست بجز زمزمه ادرکنی                    ظلم و بیداد گرفته است جهان مهدی جان

از غم تازه جوان شده مفقود الاثر                    قامت پیر پدر گشته کمان مهدی جان

صبر بین ، حالت تسلیم و رضا در امت              بین شکیبائی ایثارگران مهدی جان

عشق و ایمان و خلوص است که ما پیروزیم      خون حق در رگ ما هست روان مهدی جان

جان به لب آمده و منتظر طالب تو                   از پس ابر بیا راحت جان مهدی جان –

 برادر رضا سنگری

همچنین ببینید

رهروی ایستاده بر راهی سرخ -فراز هایی از دفتر برادر شهید مسعود شاحیدر

وقتی به آبی آسمان می اندیشم وسعت روح و اندیشه شهدا که یکرنگ و زلال …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *