خانه / شهدای مسجد / 39-شهید احمد فروتن

39-شهید احمد فروتن

پیام انجمن اسلامی معلمان برای شهید فروتن

بسم رب الشهداء والشهید باز سخن از شهید است در زادگاه ایران، که تبلور و تجلی ایمان به خدا در هر گوشه و کنارش هویدا است سخن از شهید گفتن و هر روز مراسمی را برای شهیدی یا شهیدانی به پا داشتن مسئله ای بسیار عینی است زیرا که این …

ادامه نوشته »

زندگینامه شهید احمد فروتن

بسم الله الرحمن الرحیم شهادت شهدی است شیرین و گوارا که شهید زنبور وار در پی چشیدن آن است تا عسل پیروزی مکتب حق را برای جامعه به ارمغان بیاورد . برادر شهید احمد فروتن در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای بسیار فقیر متولد شد ، بطوریکه از شدت فقر …

ادامه نوشته »

صحبت های برادر شهید

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان زیادی داشت زیرا بچه ها دوستش داشتند. کار احمد فنی بود و صافکاری می کرد. موقعی که جنگ شروع شد حدود سه  یا چهار ماهی احمد کرخه بود، زمان جنگ جیپ سربسته می آورد سرهایشان را باز می کرد توپ ۱۰۶ سرش می گذاشت و …

ادامه نوشته »

صحبت های برادر شارونی پیرامون شهید فروتن

بسم الله الرحمن الرحیم با شهید احمد فروتن در اوایل جنگ تحمیلی در انجمن اسلامی معلمان دزفول آشنا شدم و جزء اولین نیروهای اعزامی به جبهه نبرد بود آقای فروتن با وجود آنکه دارای شغل رادیاتور سازی بود اما شغل را رها کرده بود و به جبهه آمد. فردی به …

ادامه نوشته »